View Single Post
Sitat av KjemikalieX Vis innlegg

Synes også at det er sykt at noen bruker dette til å evaluere noen i en jobb-situasjon, eller setter noen tillit til disse generelt. Føler at noen tjener mye mere penger på disse testene enn det de burde gjør
Vis hele sitatet...
Siden slik personlighetstesting tydeligvis gjør sitt inntog i arbeidslivet her til lands, og etter hvert også i offentlig sektor (kjenner selv flere som har blitt testet på jobbintervju for administrative stillinger i kommunen), kunne det være interessant å diskutere dette i sammenheng med testeiveren vi ser ellers i samfunnet - jeg tenker da særlig på skolen, der det noen steder har tatt fullstendig overhånd etter mitt syn. New public management - tankegangen krever mål- og resultatstyring, og da må det testes.
Det kan virke som at begeistringen for å få alt presentert oversiktlig i tall og kategorier gjør at man glemmer å spørre seg hva det egentlig er man har testet.