View Single Post
Jeg mener ikke at du undervurderer folk, jeg spør om du ikke er redd for det. Jeg ville vært redd for at det ville påvirket min oppfatning av en person veldig mye hvis jeg fra starten av hadde ham/henne i en definert kategori. Selv om jeg var bevisst på å ikke forhåndsdømme, så vet jeg at hjernen fungerer slik at den søker bekreftelse på det den først har landet på.

Dette er OVERHODET ikke et forsøk på å analysere deg eller anta ting om din personlighet. Det er et forsøk på å diskutere et spørsmål du tok opp i post 1, nemlig hvorvidt det er mulig (eller formålstjenlig) å kategorisere menneskers personlighet. Du bruker mye eksempler på hva du tenker og gjør i din argumentasjon, og da er det naturlig at andres argumenter tar utgangspunkt i de samme situasjonene og stiller spørsmålstegn ved dette. Det betyr ikke at det er deg og din personlighet som er under lupen her.
Sist endret av entropi; 26. mai 2016 kl. 16:16.