View Single Post
Jeg skjønner ikke hvordan det å kjøre bil kan gå under taushetserklæringen til helsepersonell? Iallfall ikke når det gjøres såpass åpenlyst som bilkjøring faktisk er.

En ting er å fortelle helsepersonell noe fortrolighet, en annen ting er at helsepersonellet ser noe.