View Single Post
Du måtte ikke.. Det greieste er å sitte stille og "ikke være hjemme". Det hadde ihvertfall jeg gjort om jeg ventet politiet.