View Single Post
Vi kaller skrukketroll, kaffedyr her for en eller annen grunn. Men disse er egentlig "sjødyr" og er totalt avhengig av fukt for å overleve. Sykt at de lever så langt unna havet egentlig. Uansett.... desto tørrere, desto mindre av de
"Krepsdyr som krabber, hummer, tanglus og tanglopper lever i vann. Skrukketrollene er de eneste krepsdyr som helt har tilpasset seg et liv på landjorden. Likevel har de mange felles trekk med sine vannlevende slektninger. De puster fortsatt med gjeller som må ha en fuktig hinne over seg, og skallet deres er ikke vokslagt som hos insektene. Skrukketrollene trives derfor best på fuktige steder, og de beveger seg ute helst om natten. Om dagen finner man dem under steiner, planker, under barken på døde trær og stubber, i komposthauger eller sprekker i vegger. De klynger seg gjerne sammen i grupper"