View Single Post
Eller uregistrert nummer med viderekobling til nummer som ikke er i bruk, dette kan jo fks sette som valg hvis nr som ikke er i kontakter ringer.