Tråd: Velforening
View Single Post
Så lenge ikke vellet har noe utgifter er det ikke stor mening med å registrere det eller ta i mot betaling for noe.

Tidligere kunne bankene opprette kontoer uten at det var knyttet til person eller organisasjon men nå er en stort sett nødt til å opprette noe i brreg om en skal ha knyttet konto mot det.