View Single Post
Har mine tvil dette kommer deg til gode siden alle kjøper strømmen fra samme strømbørs Nordpool. Med tanke på historikken til Fjordkraft der de er de verste i klassen å hustle kunder, de pakker inn avtaler med ditt og datt.
Husk spotpris er spotpris, den kjøpes inn dag til dag fra alle som selger strøm.
Jeg ville være forsiktig med en slik avtale der jeg ser det litt merkelig hvordan Fjorkraft kan hevde de gjør det billigere. Husk de skal tjene penger på deg som kunde