View Single Post
Hei
noob-spörsmål angående autosummering i OpenOffice's regneark:

Jeg har tillgang til et dokument der tall automatisk blir summert i sista cella av hver rekke i dokumenet, dvs de står horisontellt etter hverandre. Og i siste horisontelle rute blir de foregående summert.
Men da jeg pröver å legge in egne rekker, via å höyreklikke i dokumentet og legge in ny rekke og fylle de med egne tall så skjer ingen summering.

Så pröver jeg å fikse det selv gjennom å trykke på sum-symbolet oppe i verktöymenyen,men da får jeg feil sum, dvs tallene ovenfra og ned blir summert.

Det er jo den horisontelle rekken jeg har lagt inn som jeg vil få summert. Må jeg ordne en formel selv da for det, dvs =+B1+B2+B3
elns?

Rart at ikke den summeringen som forfatter av dokumentet virker på rekker som jeg har lagt till i dokumenet selv forresten.
Noen tips?