Tråd: Andrew Tate
View Single Post
Strategien hans er like enkel som effektiv.

Han sier ting som mange mener, men som de ikke tør å si høyt. Gjerne ting som er politisk ukorrekt.

Målgruppen er gjerne incels og den type folk som tilber the game (boka, konseptet). Dette er en målgruppe som er veldig engasjert og lojal og derfor blir det mye blest.