View Single Post
.dat er ikke ett format. Hundre- eller tusenvis av helt forskjellige formater bruker den filendingen fordi den betyr "data". Det forteller deg ingenting. Spørsmålet er "hvordan strukturerte Sony-Ericsson disse greiene for 20 år siden", og sånne ting kan være vanskelige å finne ut av. Hvis du er heldig, har noen sittet og dokumentert dette eller laget en konverterer. Jo mer obskurt formatet er, jo mindre sannsynlig er dette. "Proprietær SMS-eksport skrevet av ikke-eksisterende firma for 20 år siden" er dessverre ganske obskurt.