View Single Post
OP sier eksplisitt at de åpnet filen i teksteditor (Notepad++) i åpningsinnlegget.