View Single Post
Jeg er noe ritardando på norsk musikksjargong, men jeg gir det et forsøk.

En annen måte å se det *pi skriver med intervaller som ters ("third") og kvint ("fifth") er ved å sette opp skalaen.

For å fortsette med C/C-dur/"C major":

Kode

1 2 3 4 5 6 7
C D E F G A H*
*) B på engelsk

C har førsteplass, E og G er på tredje og femte. Det er også vanlig å bruke disse plassene i stedet for navnet på notene.

Grunnen til å gå gjennom dette: en akkord sier ikke nødvendigvis noe om hvor langt unna notene er hverandre totalt sett, bare hvilke "plasser" i en gitt skala som skal/bør/kan være med.

C: 1 3 5 = C E G
D-moll/"minor": 1 3♭ 5 = D F A (tredjeplass i D er egentlig F#)
F7: 1 3 5 7 = F A C E
osv.

Med tanke på harmoni har det ikke noe å si hvilken akkord du plukker en gitt note fra.
Sist endret av robhol; 2. august 2022 kl. 23:32.