View Single Post
jeg liker og stå på Storøra, men hvis det er mye vann er det vanskelig og vade over.