View Single Post
Ikke at jeg skal si meg noe ekspert på dette omerådet her, men Ableton er som regel veldig godt integrert med de fleste.

Har du installert Firmware og Midi Control Center?