View Single Post
Har du valgt rett midi output device i FL? Evt. kan du prøve å bruke trommemaskinen som master device.