View Single Post
En måned er ikke noe. glem den bitchen mann, du er ung! Vær glad for tiden dere har hatt og gå videre. Om ikke lenge er det bare et minne