View Single Post
Hei ! Jeg ønsker å lufte noen tanker og kanskje få ny input/perspektiv fra dere.

Hadde en diskusjon med en kjenning her om dagen om statens strøminntekter. Han poengterte at vannkraft har en fast produksjonspris på 30 øre. Så alt over der blir profitt.

Ingen av oss liker at det skal overføres store verdier fra folk og til staten uten at det drypper tilbake.

Ingen av oss synes staten trenger å være rik på folkets kraftbehov.

Så vi synes at dette overskuddet staten har her skulle blitt tilbakeført til folket i form av utvikling av solkraft og utlevering av solcellepanel til hver husstand.

Poenget er at det er bra med litt sellvberging. Det er ikke bra å være helt avhengig av staten.

Hva tenker folk?
Alle de milliardene staten har ekstra nå kunne og burde vært brukt på utvikling for folkets fordel.