View Single Post
De fleste stillinger i offentlig sektor lønnes høyere dersom du har en fullført høyere utdanning, selv om utdanningen ikke nødvendigvis er direkte relevant for stillingen. Hvorfor det er slik er jeg ikke helt sikker på, men antar at det er fordi man som regel lærer ikke bare det som blir undervist i emnene, men også kunnskap, tankemåter og arbeidsstruktur som er relevant for de fleste jobber. Sånn sett synes jeg det er rimelig at kollegaen din blir lønnet noe høyere for å ha fullført et annet studie.