View Single Post
Ved nasking første gang blir stort sett alltid saken henlagt av politiet, selv om du er identifisert. Om du blir tatt en andre gang blir det opprettet sak, og du vil bli bøtelagt og få det på rullebladet. Enkelte etater i landet har til og med instruks som sier nasking skal henlegges ved førstegangstillfeler.
Sist endret av urinfare; 19. april 2018 kl. 19:46.