View Single Post
Ungodly freak
Mexxy's Avatar
Noen kan oppleve en oppkvikkende effekt av valium og andre angstdempende preperater. Ellers så skal de fleste benzodiapinene forsterke opiater.