Tråd: Intervention
View Single Post
Folie à deux
477
Har noen av dere grepet inn, sagt ifra eller handlet utifra situasjoner som kan oppstå i dagliglivet, på andres vegne?

Alt fra mobbing, vold, uanstendig adferd eller lignende eksempler? Personlig så burde jeg gjort det noen dusin ganger men observerer fremfor å handle.

Hvilke følelser ville det vekket om et ukjent og fremmed individ skulle bli slått, spyttet på eller blitt banket? Jeg har vært vitne til litt av hvert, ofte midt i Oslo sentrum. si en narkoman, tigger eller hjemløs har jeg sett personer som går forbi og sparket koppen så alle småmyntene bare trillet i alle retninger. Mens de holdt på så samlet jeg bare opp pengene og gikk, det kan kanskje ha vært en feil handling fra min side, men det dekker ikke spørsmålet jeg stiller.

Så: har du eksempler det du har brutt inn i en sosial konflikt, eller vært vitne til det. I såfall hva gjorde du/gjorde du ikke?