View Single Post
Uansett virker det ikke som om DonVito er dopvrak. Rus(mis)bruker er vel noe annet enn Dopvrak. Ville tro at dopvrak er noen som knapt kan gå, eller snakke ol. pga mye rusing.