View Single Post
Gyps africanus
vidarlo's Avatar
Forøvrig. Om du har fagskule så gir det afaik grunnlag for opptak til ingeniørstudium, utan noko tresemesterordning. Matematikk og fysikk frå fagskulen dekker det.