View Single Post
A Real Human Bean
Mullah's Avatar
Sitat av *pi Vis innlegg
Det er nettopp det at det ikke er sammenliknbart jeg prøvde å poengtere. Jeg tror ikke jeg klarer å forklare det bedre.
Vis hele sitatet...
Ja, men det at de ikke er sammenlignbare demonstrerer ikke at "seksuelle overgrep gir mer traumer enn andre former for overgrep som er sammenliknbare i voldsomhet", som du skrev. Trenger vi ikke først noe sammenlignbart, for å deretter kunne undersøke forskjellene for svar om hvorfor noe er verre enn det andre?

Sitat av *pi Vis innlegg
Du sa jo noe av det samme selv om Dongerinos utsagn om at for noen er sex ikke noe annerledes enn en joggetur. Det kalte du i beste fall en absurd overdrivelse. Uansett, om det finnes eksempler som bryter regelen så er det litt uinteressant. 100% av de prostituerte trenger ikke å utvikle senskader for at det skal være galt å benytte seg av tilbudet.
Vis hele sitatet...
Jeg benytter meg ikke av metoder som å med vilje ta noens ord ut av kontekst, og ønsker derfor også at når jeg henviser til noe noen har sagt, så må det jeg sier forstås i den fulle konteksten. Det han sa var:
Sitat av Dongerino Vis innlegg
Selv om flere her inne ser på sex som noe magisk og spesielt som man kun må gjøre med utvalgte, så finnes det ufattelig mange som ikke ser på sex som så mye annerledes enn en joggetur. Det er faktisk ganske normalt, spesielt i Norge her vi har tonnevis med one night stands med folk vi ikke er tiltrukket av (UTEN å få betalt for det).
Vis hele sitatet...
Det fremstår absurd fordi det fraviker så enormt fra vanlig forståelse av hvordan mennesker relaterer til hverandre. Jeg nevnte hans innlegg fordi det er en feilaktig måte å argumentere på, og slikt er ofte enklere å se i ens meningsmotstandere. Deretter påpekte jeg hvordan du gjør noe tilsvarende. Jeg har ikke dermed hevdet at menneskers forhold til seksualitet er så rigid som du antyder.
Ja, at ikke 100% av prostituerte får senskader betyr ikke at det ikke er galt å benytte seg av tilbudet. Det betyr heller ikke at det er "noe mer grunnleggende galt i å selge kroppen sin i form av sex enn å selge andre deler av seg selv til andre formål", som Nether skrev.

Sitat av *pi Vis innlegg
Må ellers presisere at jeg aldri har vært prostituert, siden du skriver "andre reaksjoner enn deg".
Vis hele sitatet...
Det ble bare skrevet slik for enkelthets skyld.

Sitat av *pi Vis innlegg
Hvis jeg etter alt jeg har skrevet her fremstår som moralistisk, så tror jeg rett og slett jeg at jeg må innse at jeg ikke er i stand til å uttrykke tankene mine forståelig i denne saken.

På motsatt side har jeg ikke sett noen særlig andre argumenter enn en generell holdning om at folk må få gjøre som de vil, hvis folk frivillig går med på det så er det deres problem om det du gjør skader dem og at vi ikke kan utelukke at noen faktisk liker det.
Vis hele sitatet...
Slik jeg forstår Nethers innlegg, og vår samtale, er poenget å etablere et moralsk grunnlag for å implisere at prostitusjon < annet arbeid. Kan man ikke det vil nødvendigvis visse argumentasjonsrekker kunne være moralistiske. Det jeg først og fremst har konkludert med så langt er at jeg selv ikke vil kunne bruke dine og Myoxos argument om dette i fremtiden.

Sitat av *pi Vis innlegg
Jeg får lyst til å snu litt på det: Hva mener du skal til for å si at det er galt å kjøpe sex? Hva måtte jeg lagt på bordet for å overbevise deg? Måtte det være dokumentert at samtlige prostituerte får store skadevirkninger? Er det nok at det er sannsynlig at mange får det? Det er jo det siste jeg argumenterer for.
Vis hele sitatet...
Jeg er allerede av den oppfatning at det i nesten alle situasjoner vil være galt å kjøpe sex. Det er for sannsynlig at man skader eller utnytter noen til at det er forsvarlig å ta valget om å kjøpe sex.

Når du sier at det er dette du argumenterer for, så forstår jeg at det har vært en misforståelse om under hvilket premiss jeg skriver til deg. Det er (som jeg i hvert fall har prøvd å være ekstra tydelig om i dette inlnlegget) hvorvidt innlegget ditt til Nether holder som svar på det han spør om.

Sitat av *pi Vis innlegg
Når du er uenig med meg, er du da uenig i påstanden om at det er sannsynlig at mange får skader? Eller er du uenig i at det er galt å gjøre det så lenge det kun er sannsynlig og ikke bevist, og at det kun gjelder mange og ikke alle?
Vis hele sitatet...
Jeg tror det er sannsynlig at mange vil få senskader. Jeg tror det er svært få i jobben som er rustet for den, spesielt tatt i betraktning fortiden til mange av de menneskene som er i jobben uten å være offer for trafficking. Dette er noe jeg legger til grunn når jeg vurderer det som umoralsk å kjøpe sex. For at arbeidet i seg selv skal være verre enn annet arbeid må det derimot vises at jobben i seg selv fører til mer og verre senskader enn annet arbeid. Det tror jeg det er mulighet for, men det er ikke vist i dette tråden.

Sitat av bennnern Vis innlegg
Med fare for å angripe en stråmann virker det som om du mener at prostitusjon alltid må føre til en psykisk belastning for at det skal regnes som en umoralsk handling på generelt grunnlag. Jeg klarer ikke helt å se at det er en nevneverdig prinsipiell forskjell dersom 100%, 99%, eller 98% prosent av personer som driver med prostitusjon opplever de psykiske ettervirkningene *pi beskriver. I alle de tre tilfellene vil en person med all sannsynlighet utsette den andre personen for en psykisk belastning dersom personen kjøper sex. Er ikke også sannsynligheten for at en handling er belastende avgjørende for handlingens moralske karakter og ikke bare om handlingen kan eller ikke kan ha en bestemt psykisk belastning?
Vis hele sitatet...
Her (som *pi?) blander du hva jeg har ment å stille spørsmål ved. Spørsmålet om hvorvidt sexkjøp er umoralsk og spørsmålet om hvorvidt prostitusjon er verre enn annet arbeid er separate. Jeg diskuterer sistnevnte. Jeg er enig i alt du skriver om det umoralske ved sexkjøp.
Sist endret av Mullah; 14. april 2019 kl. 15:35.