View Single Post
For dere som røyker daglig, hvordan er deres arbeidsdag, og kan det kollidere med "røykelivet"?