View Single Post
Står her hva du får i bot: https://lovdata.no/dokument/SF/forsk...2#%C2%A716-9-2

Tipper du får en bot på rett i underkant av 10 000.