View Single Post
Altså... slik jeg forstår det så har du har strøket før også?
Ting tyder jo veldig på at du overvurderer dine egne ferdigheter som sjåfør.
Og som Kjell sa: behandlingstiden på en klage er lenger enn ventetiden for bare å prøve igjen. I tillegg til at du nesten garantert ikke får medhold.

Måten du skriver på får meg til å tro at norsk ikke er morsmålet ditt. Er det riktig?
Kan det være at du kanskje misforstår hva sensor(ene) prøver å fortelle deg, og heller ikke klarer å formidle det du vil si til dem helt klart?