View Single Post
Sitat av daffe Vis innlegg
Kaktus er en plante det lønner seg å ha på soverommet. I motsetning til andre så forbruker de co2 og slipper ut oksygen om natta, i motsetning til andre planter som avgir co2 om natta.
Vis hele sitatet...
Det er ikkje heilt sant. Dei utveksler gasser på nattestid, men fotosyntesen foregår uansett på dagtid.

Viare er, som aluminiumfluorid er inne på, mengda oksygen proporsjonalt med vassmengda dei vil ha. Ein kaktus vil ikkje gi ei oksygenmengde som er relevant i menneskeleg skala.

For at planten skal avgi vesentlege mengder oksygen må den binde mykje karbon i sukker. Ein kaktus på eit par hundre gram har ikkje avgitt meir enn eit par hundre gram oksygen over levetida si.