View Single Post
(egentlig ikke)
Relevant's Avatar
Sitat av aluminiumfluorid Vis innlegg
Når det gjelder planter, så er effektiviteten til å renske luft direkte proporsjonalt med forbruk av vann. Nå lurer du sikkert på, hvordan jeg kan si dette? Jo, det er enkel fotosyntese.
6 CO2 (karbondioksid eller utåndingsluft) + 6 H2O = C6H12O6 (sukker) + 6 O2 (oksygen det vi puster inn). Denne ligningen er balansert. Altså en ser mengdeforholdene til hvert stoff i antall molekyler eller antall mol (som stort tall foran den kjemiske formelen). Plantene trenger en del annet vann også, da for det meste som løsemiddel til å bl.a. frakte sukker og næringssalter rundt i planta.
Vis hele sitatet...
Oppsummert: Du tar feil, Vaffel. Kaktus er ikke en god plante for å rense luften! Derimot så vil nok noe større hjelpe mer, kanskje en furu? Dersom du ønsker renere luft ute, så vil ikke noen plante inne hjelpe. Ønsker du renere luft inne, så anbefaler jeg deg å sette opp et vindu.