View Single Post
Sitat av Vaffelfjern Vis innlegg
Kjøp masse kaktus! Ekstremt lite vedlikehold. Vannes hver 14. Dag. Koster 39 kr stykket. Renser luften bra
Vis hele sitatet...
Når det gjelder planter, så er effektiviteten til å renske luft direkte proporsjonalt med forbruk av vann. Nå lurer du sikkert på, hvordan jeg kan si dette? Jo, det er enkel fotosyntese.
6 CO2 (karbondioksid eller utåndingsluft) + 6 H2O = C6H12O6 (sukker) + 6 O2 (oksygen det vi puster inn). Denne ligningen er balansert. Altså en ser mengdeforholdene til hvert stoff i antall molekyler eller antall mol (som stort tall foran den kjemiske formelen). Plantene trenger en del annet vann også, da for det meste som løsemiddel til å bl.a. frakte sukker og næringssalter rundt i planta.