View Single Post
Sterkere stoffer. I prinsippet vil jeg mene at «alchol made me do it».
En niendeklasse-hjerne med en nysgjerrig sjel veltet meg.
Tok litt tid, men så fant jeg potensiale i enkelte stoffer og etter det «valgte» jeg der etter.