View Single Post
I LAR for å ha røyket minus i 1 mnd? Har han behov for LAR bør behovet være større enn å få råd på freak.no.