View Single Post
Få kontakt med et menneske hos support så hjelper nok de deg.

Mtp. at mobilnr ikke lengre er ditt så må du sikkert frem med pass e.l. Sikkert svare på en drøss med spørsmål om når den er opprettet osv. Men det er vel heller ikke sikkert at du får tilgang igjen.