View Single Post
Det går ikke noe automatisk til arbeidsgiver fra legevakten, så du må sørge for å fremsende fakturaen dit. Om det blir en pågående inkassosak grunnet manglende innbetaling på de 300 kronene, går de på deg, og ikke arbeidsgiver.