View Single Post
Har vært i en arbeidsulykke og ble sykemeldt i ett par måneder. På legevakten måtte jeg skrive ut en faktura på rundt 300 kr som de sa at min arbeidsgiver skal betale.

Er det faktisk slik at arbeidsgiver skal dekke legevakt-utgifter ved arbeidsuhell eller er det NAV elns?