View Single Post
Sitat av celtseus Vis innlegg
Jeg ville antatt at dette dekkes. Alle økonomiske tap forsinket eller tapt bagasje fører til, trodde jeg var regeln. Men ingen andre enn reiseselskapet og forsikringsselskapet ditt kan svare deg konkret.
Vis hele sitatet...
Ikkje om du har brote sikkerhetsforskriftene til flyselskap og forsikringsselskap. T.d. europeiske skriv veldig klart at dei ikkje erstattar verdipapir, og flyselskap brukar å spesifisere at ting du er avhengig av, og som er lovleg å ha med i kabinbagasjen, eller verdifulle gjenstander som kamera etc. må pakkast i kabinbagasje.

Her er faktisk vedkommande sjølv å laste i ikkje heilt uvesentleg grad