View Single Post
Det står i forsikringsvilkårene dine hva som evt dekkes. Se under avsnittet for reisegods.