View Single Post
BRAND ∞ STRONG
Regjeringen sier

"Loven åpner for å lagre metadata om kommunikasjonen som krysser landegrensene.
Data om norsk kommunikasjon vil filtreres ut så langt som mulig. Data som ikke kan filtreres ut,
vil masselagres, men søk i lageret krever godkjennelse fra en domstol. Innholdet i kommunikasjonen vil ikke lagres."


Metadata som lagres, hva vil det si? Er det til/fra, kl/dato, varighet o.l.?