View Single Post
Det som kan hjelpe mot angst og uro er antipsykotika eller antidepressiva. Benzo brukes bare i korte perioder. Det er rart at du ikke får noe mot uroen selv om du ikke er ferdig utreda. De vil ikke gi deg SSRI eller SNRI selv om du sier du er deprimert? Det som kan hjelpe mot uro i stor grad er f.eks Seroquel og Effexor. Det at du er 22 skal ikke ha noe å si, folk blir syke i den alderen og. Jeg fikk Seroquel da jeg var 22.