View Single Post
Sitat av Darkbull Vis innlegg
Nei, men at du har stjålet en loff gjør at du er dømt for straffeloven §321

'Straffen for tyveri er bot eller fengsel inntil 2 år.'

Da har de altså lovhjemmel for å ta DNA dersom de vil.

Jeg ble DNA-registrert fordi jeg kjørte 120 i 100 sona, og kun fikk bot. Her også 'kan' fartsovertredelser straffes med fengsel, som ble brukt som lovhjemmel.

Poenget mitt er at de kan lovlig tvinge deg, ikke at de gjør det.Det er ikke hestepiss i liters mål, loven kan ikke tolkes på andre måter.

DNA kan kreves ved dommer som kan medføre frihetsstraff.

Stjele en loff faller under straffeloven §321 'Straffen for tyveri er bot eller fengsel inntil 2 år.' og kan altså medføre frihetsstraff, ergo de kan faktisk kreve DNA, selv om du synes og tror det er hestepiss. Hva vi synes og tror er ikke relevant, for loven er ganske A4.
Vis hele sitatet...
Stjele en loff går under nasking det, så jo alvorligheten av hva du putter i innerlomma spiller selvfølgelig en rolle

https://jusinfo.no/strafferett/tyveri/naskeri/


323.Mindre tyveri

Med bot straffes den som gjør seg skyldig i tyveri når straffskylden er liten fordi det gjelder en ubetydelig verdi og forholdene for øvrig tilsier det.
Tilegnelse av naturprodukter, herunder stein, kvister, vekster mv., av liten eller ingen økonomisk verdi under utøvelse av lovlig allemannsrett, straffes likevel ikke.