View Single Post
Har sitti i nesten et år i varetekt.
Politiet har mine fingeravtrykk, men ikke noe dna.
Jeg var i varetekt for vold og frihetsberøvelse, blandt annet. Og jeg trengte ikke å gi fra meg dna.

De fikk ikke lov til å ta ut tiltale, så mulig det er årsaken. Men politiet er flinke til å gi inntrykk av at du må ting, uten at det stemmer i det hele tatt