Tråd: Kantinen
View Single Post
Er det lurt å luske unna den kleine kaffepraten ved lunsjtid? Eller vil jeg få alvorlige tilbakeslag når kolleger får snurten på at jeg bevisst prøver å unngå dem?