View Single Post
Jeg har blitt hustlet for 500 mange ganger. Bare glem det... bare sjekk bedre neste gang.