View Single Post
Jeg ville startet med å kjøpe aksjer i 1-2 store og solide selskaper på Oslo Børs. Gjerne markedsledere i sin bransje, type DNB, Gjensidige, Telenor. Selskaper som har en sikker og stabil inntjening og som kommer til å eksistere også om 20 år. Og best av alt at de betaler gode utbytter.

Utbyttene investerer du i nye aksjer.