View Single Post
Det er lenge siden jeg tok dette faget, men sånn som eksamen ble gjennomført var det:
1. Får ett tema man snakker om og rundt. F.eks litt rundt w3c eller wcag 2.0, lagring og søking i filer. Binære tallsystem etc.
2. Praktisk (nesten utelukkende å snakke om SQL hvor sensor eller eksamniator gir kravspesifikasjon) du trengte ikke kode, men å kunne forklare tabellen du laget, datatype, linking, hvorfor du.valgte disse, nøkler (primærnøkkel, fremmednøkkel, kandidatnøkkel etc.
)
3. Sensorer ELSKER å spørre om normalisering og hva normaliseringsformene er.