View Single Post
vet ikke hva up er, men rådet til stpepper virker å være et godt råd. Om saken ikke er behandlet ennå, kontrakt straks din behandler evt. fastlege om de skrive en faglig vurdering på dette med ferie og hvorfor det kan være en god ting for deg, i din situasjon, med ditt sykdomsbilde.

Det er nok langt tøffere å avslå en søknad som også har en faglig vurdering som tilsier at ferie kan hjelpe pasienten å nå sine mål. Ville ikke ventet på postgangen for å si det slik. Ville tatt tak i dette umiddelbart og å sagt ifra at du henter brevet personlig på kontoret til lege/behandler og ville så levert det på NAV evt. med digital kopi til din kontaktperson på NAV om du feks har mailet med denne tidligere.

Fra NAV:
Hvis du vil reise til utlandet må du søke om å beholde AAP i utlandet før du reiser. Du kan få beholde AAP i inntil fire uker per kalenderår ved utenlandsopphold.

I utgangspunktet har du ikke rett på AAP når du har feriefravær. Det er fordi det i ferieperioder kan være aktuelt å delta i aktiviteter som sommerjobb, møter hos NAV, eller annen form for oppfølging. Du må informere om feriefravær på spørsmål fire på meldekortet. Feriefravær fører til redusert utbetaling. NB (Min Merknad - dette gjelder kun dersom du ikke har fått innvilget utenladsturen)

I noen tilfeller kan du likevel beholde AAP selv om du tar fri eller skal reise bort:

Du har avklart med NAV at aktiviteter eller annen oppfølging fra NAV ikke er aktuelt for deg i perioden.
Friperioder hvor det ikke er aktuelt med tiltak – for eksempel jul og påske.
I slike perioder skal du ikke føre fravær på meldekortet, og du vil få utbetalt AAP som normalt.
Vis hele sitatet...
Sist endret av random67489; 14. juni 2019 kl. 13:19.