View Single Post
Har nesten sluttet etter PST var på døra etter Breivik (som staten bruker mange millioner på at skal ha de bra......)
Blir litt smått rundt nyttår men ikke noe mer en flash.
Har forsatt my kjemikaljer så kan bruke men er låst bort i sikkerhetsskap og brannsiker koffert.

Har veldig lite lyst på uønsket besøk igjen��