View Single Post
Norsk Pyro er utbrent, kjemi er mest av intresse for de som ønsker å fylle kroppen med dop.