View Single Post
"En flyktning krysser sitt spor" av Axel Sandemose og "Lasso rundt fru Luna" av Agnar Mykle